Informacje

 • Oferta zakupu energii elektrycznej dla Konsumentów - Mieszkańców i Pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  Warszawa, 04 czerwca 2013r.


  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  ul. Elbląska 14
  01-737 Warszawa


  Oferta zakupu energii elektrycznej dla Konsumentów - Mieszkańców i Pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   

  Szanowni Państwo,
  Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę zakupu energii elektrycznej skierowaną do
  Mieszkańców i Pracowników Państwa Spółdzielni.
  Oferta związana jest ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej na spółkę ENEA S.A.
  ENEA to jedna z największych grup energetycznych w Polsce notowana na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie. ENEA to 2,1 mln klientów indywidualnych oraz 300 tys. klientów
  biznesowych w Polsce.
  Zgodnie z regulacjami i uwolnieniem rynku sprzedaży energii elektrycznej Klient posiada
  możliwość zmiany sprzedawcy, natomiast nie posiada możliwości zmiany dystrybutora energii.
  Zmiana sprzedawcy energii jest bezpłatna i nie powoduje zmian cen dystrybucji energii, które są
  zawsze zatwierdzane dla całego obszaru dystrybutora przez Urząd Regulacji Energetyki.
  Oferujemy zakup energii elektrycznej w gwarantowanych cenach za 1 kWh netto, bez
  comiesięcznej opłaty handlowej:

   

   

  Taryfa energii elektrycznej cena gwarantowana do końca 2013r. cena gwarantowana od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
  taryfa G11  0,2539 zł
  (0,3123 zł brutto)

  0,2783 zł
  (0,3423 zł brutto)
  taryfa G12 dzień/noc  0,2841 zł/ 0,2008 zł
  (0,3494 zł/ 0,2470 zł brutto)
  0,3116 zł/ 0,2226 zł
  (0,3833 zł/ 0,2738 zł brutto)   

   

   

   

   

   

   

  Ważność oferty: do 21 czerwca 2013r.
  Minimalny okres umowy: 12 miesięcy
  Termin płatności faktury: 14 dni
  Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2013r. taryfą RWE Polska cena energii elektrycznej dla
  gospodarstw domowych wynosi:

  • w taryfie G11: 0,3397 zł/kWh brutto, comiesięczna opłata handlowa 5,28 zł brutto (cykl rozliczenia 6 miesięczny),
  • w taryfie G12: 0,3601 / 0,3188 zł/kWh (dzień/noc) brutto, comiesięczna opłata handlowa wynosi 5,95 zł brutto (cykl rozliczenia 6 miesięczny)

  Poniżej tabela przedstawia oszczędności w zakupach energii elektrycznej przy zmianie
  sprzedawcy z RWE Polska S.A. na ENEA S.A.
  Oszczędności brutto obliczone przy zmianie sprzedawcy z RWE Polska (taryfa G11 jednofazowa,
  cykl rozliczeniowy 6-miesięczny i fakturach zaliczkowych co 2 miesiące) na ENEA S.A. wg cen z
  2013 roku.
  Przy podpisaniu umowy na zakup energii elektrycznej od ENEA S.A. niezbędne jest przedłożenie:
  - ostatniej faktury za energię elektryczną od dotychczasowego dostawcy (faktura musi zawierać
  informacje: nr licznika, nr PPE, adres punktu poboru energii),
  - kopii dowodu osobistego (obie strony)
  Uwaga
  Po podpisaniu umowy na zakup energii elektrycznej od ENEA S.A. Klient zamiast dotychczasowej
  jednej faktury będzie otrzymywał dwie faktury:
  · fakturę za energię elektryczną od ENEA S.A.
  · fakturę za dystrybucję energii od RWE Stoen Operator.
  Łączny koszt obu faktur będzie niższy niż jedna faktura od dotychczasowego sprzedawcy.
  Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą:

  • zadzwoń pod numer infolinii: 22 578 19 50 ( w godz: 8.30-17.30 pon-pt)
  • wyślij SMS'a o treści ''dom'' na numer: 517 040 688 – oddzwonimy!
  • napisz e-mail: dom@enea-warszawa.pl

  Twój obecny rachunek         rachunek w ENEA         Oszczędności w zł             Oszczędnosci w %
  60,00 zł                                         47,74 zł                              12,26 zł                                    0,43%
  100,00 zł                                       85,63 zł                              14,37 zł                                    14,37%
  150,00 zł                                      133,00 zł                             17,00 zł                                    11,33%
  250,00 zł                                      227,73 zł                             22,27 zł                                    8,91%
  350,00 zł                                      322,46 zł                             27,54 zł                                    7,87%

 • Alternatywa na sprzedaż energii elektrycznej dla Mieszkańców Osiedli i Współpracowników WSM -Oferta ENEA S.A

  Alternatywa na sprzedaż energii elektrycznej dla Mieszkańców Osiedli i Współpracowników WSM - Oferta ENEA S.A

  Zarząd oraz Dyrekcja Administracji Osiedla uprzejmie informują, iż ENEA S.A. – w związku z nawiązaniem współpracy z WSM - przedstawiła dla Mieszkańców i Współpracowników WSM ofertę sprzedaży energii elektrycznej, obowiązującą do dnia 21 czerwca b.r.

  Oferta ENEA zbiega się w czasie z akcją promocyjną RWE.

  WSM pozostawia analizę obu ofert i dokonanie wyboru oferty Mieszkańcom.

  Przedstawiamy kilka uwag:

  ENEA zaproponowała stałe ceny i brak opłaty handlowej na bieżący i przyszły rok kalendarzowy. Ceny te, w porównaniu z aktualnymi w RWE są korzystniejsze.

  Odbiorca będzie otrzymywał dwie faktury: jedną od RWE Operator za usługę dostawy, drugą od ENEA za sprzedaż energii.

   

  RWE proponuje zniżkę taryfową w wysokości zależnej od okresu, na który zostanie przedłużona umowa. Zniżka będzie stała. Nie wiemy jaka będzie w przyszłości cena taryfowa. Jeśli cena taryfowa będzie spadać, oferta RWE może okazać się korzystniejsza cenowo. Jeśli cena taryfowa pozostanie na obecnej wysokości lub będzie rosnąć, koszty w porównaniu z ENEA będą wyższe.

   

   

  Taryfa energii elektrycznej

  cena gwarantowana do 31.12.2013r.

  cena gwarantowana od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

  netto

  brutto

  netto

  brutto

  Taryfa G11

  0,2539 zł

  0,3123 zł

  0,2783 zł

  0,3423 zł

  Taryfa G12

  dzień

  0,2841 zł

  0,3494 zł

  0,3116 zł

  0,3833 zł

  noc

  0,2008 zł

  0,2470 zł

  0,2226 zł

  0,2738 zł

   

  Minimalny okres umowy wynosi 12 miesięcy. Szczegóły oferty są dostępne w administracjach Osiedli a także bezpośrednio w firmie ENEA:

   

  pod numerem infolinii:

  22 578 19 50 (w godz. 8:30-17:30 pon-pt)

  e-mail:

  dom@enea-warszawa.pl

  a także wysyłając SMS o treści „dom” na numer:

  517 040 688

   

   

  Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r.

   

 • INFORMACJA-KONTENERY

 • Służebność drogi koniecznej

  Ustanowienie drogi koniecznej możliwe jest tylko wtedy, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, lub też dostęp taki istnieje, ale nie jest on wystarczający.

 • Nowy sposób na szybszą eksmisję?

  Pisaliśmy już wcześniej o sytuacji właścicieli lokali, którzy wygrali sprawy o eksmisję niechcianych lokatorów. Gdy w wyroku eksmisyjnym przyznano lokatorowi prawo do lokalu socjalnego, obowiązek jego dostarczenia spoczywa na gminie.

 • Zmiany w ustawie o ochronie lokatorów

  W minionym tygodniu Senat przyjął projekt zmian ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

 • Korzystny wykup mieszkań spółdzielczych wciąż aktualny

  Dziś wchodzą w życie ostatnie (w tym roku) zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Wynikają one zarówno z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. (

 • Kolejne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

   Dziś wchodzi w życie kolejna – i to nie ostatnia w tym roku – nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r. nr 119 poz. 1116). Dzięki wprowadzonej zmianie zostaną ujednolicone terminy wypowiadania wysokości opłat czynszowych, z terminami przewidzianymi w ustawie lokatorskiej.

 • Życzenia dla mieszkańców

  Warszawa, dnia 26 listopada 2009r Szanowni Spółdzielcy !

  Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia , rodzinnego ciepła

  oraz pomyślniejszego Nowego Roku 2010

  życzy Rada Osiedla WSM Żoliborz IV

 • Ratusz zapomniał o Żoliborzu Przemysłowym

  Kryzys powstrzymał wolnoamerykankę deweloperów na Żoliborzu Płd. Miasto ma szansę postawić tamę chaotycznej zabudowie. Ale nic w tej sprawie nie robi.

 • Lokatorzy składają pozwy przeciwko spółdzielniom

  Gdy spółdzielnia blokuje przekształcenie mieszkania, może zrobić to za nią sąd. W tym celu należy złożyć bezpłatny pozew do sądu właściwego ze względu na wartość lokalu. Prawomocny wyrok zastępuje u notariusza zgodę zarządu na wyodrębnienie prawa własności.

 • Odpowiedz na interpelację Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.

 • odwołanie od podwyżki za grunty

  WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
  RADA Osiedla Żoliborz IV
  01-737 Warszawa, ul. Elbląska 53a Sekretariat tel. 633-70-99

 • Zarzad WSM - odwołanie od podwyżki za grunty

  Prezes Zarządu
  Warszawskiej Spółdzielni
  Mieszkaniowej
  mgr . Kazimiera Szerszeniewska

   

 • INTERPELACJA NR /09

  Warszawa, dnia.18.03.09
  Radny Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  Andrzej Krasnopolski
  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw