OGŁOSZENIA

 • Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego ul. Przasnyska 22

 • Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego ul. Elbląska 37

 • Start Poczta Polska

 • Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego ul. Przasnyska 22

  Warszawa  dn. 13.07.2017  r.

   

  Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

   

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

  01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

   

  zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

  ul. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

  Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Ofertę należy umieścić w jednej, w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej: Nazwa i adres oferenta, oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Przasnyskiej 22.

  Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
  ul. Dolnośląska 3, piętro I, pok. nr 12,  w terminie do dnia 04.08.2017 r.

  Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 771.

  Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
  tj.: 3 miesięczne opłaty.

  Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

 • Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego ul. Elbląska 37

               Warszawa  dn. 13.07.2017  r.

   

  Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

   

  ·         WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

  01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

   

  zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

  ul. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

  Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Ofertę należy umieścić w jednej, w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej: Nazwa i adres oferenta, oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Elbląskiej 37.

  Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
  ul. Dolnośląska 3, piętro I, pok. nr 12,  w terminie do dnia 04.08.2017 r.

  Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 771.

  Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
  tj.: 3 miesięczne opłaty.

  Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

 • Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

   

        Warszawa  dn. 03.02.2017  r.

   

  Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

  01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

   

  zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

  ul. Przasnyska  14A – lokal o powierzchni 38,16 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

  Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
  ul. Dolnośląska 3 pok. nr 2  w terminie do dnia 22.02.2017 r.

  Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 770

  Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
  tj.: 3 miesięczne opłaty.

  Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

   
 • Ogłoszenie

  WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

  Administracja Osiedla Żoliborz IV

  01-736 Warszawa,  ul. Dolnośląska 3        

  Sekretariat tel. 22 568-97-87  

  Dział Zgłoszeń tel. 22 568-97-6161

  Warszawa, dnia 30.03.2016 rok

  Szanowni Państwo,

   

  Administracja WSM Osiedla Żoliborz IV informuje, że w dniu 30.03.2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową  w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji mającą na celu wyłonienie firm na wykonanie dokumentacji technicznej w tematach:

   

  1. Wykonania projektu wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej
   w budynkach przy ul. Elbląskiej37, Elbląskiej 41, Elbląskiej 45;
  2. Wykonania projektu wymiany opraw elektrycznych oświetlenia części wspólnych
   w budynkach przy ul. Broniewskiego 9A, Krasińskiego 40 A oraz Elbląska 65 na energooszczędne ledowe.

  Otwarcie ofert planowane jest w dniu  08 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00  w siedzibie Administracji, ul. Dolnośląska 3, pok. 11, p. I.

   

  W celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty,  zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o kontakt telefoniczny z Zastępcą Dyrektora ds. technicznych Panem Piotrem Moskalem: tel. 22 56-89-789.

   

 • Konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

  01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

   

  zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

  1.  ul. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2 znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I piętra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod.-kan. elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, biurową itp..

  2.  ul. Elbląska 10 - lokal o powierzchni 37,03 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, biurową itp.

  3.  ul. Przasnyska 20A – lokal o powierzchni 37,86 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym z osobnym wejściem, na poziomie piwnicznym, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod.-kan. elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą.

   

  Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV, ul. Dolnośląska 3 pok. nr 2.

  Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 568 97 67 (68)

  Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie tj.: 3 miesięczne opłaty.

  Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oaz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

 • Ogłoszenie- STATUT

 • Konkurs ofert lokali użytkowych na wynajem
  (GRUDZIEŃ 2015 R.)

 • Archiwum